INNOVASJONSKONFERANSE
FOR LANDBRUKET

ØYGARDSHAMNA GISKE / 30. OKTOBER 2020

Foredragsholdere

Oddvar Mikkelsen Debattleder og gårdbruker 

Oddvar Mikkelsen er sivilagronom, bonde med melk, storfekjøtt, sau og ammegeiter. Han vokste opp med pelsdyr hos far og farfar. Oddvar har bygd og siden solgt et småkraftverk sammen med tre naboer, men eier fortsatt fallrettene. Han driver med brøyting og utvikler hyttefelt. I tillegg har han startet et veterinærfirma og er styremedlem i Surnadal Næringsforening. Siden 2004 har han hatt flere verv i landbrukets organisasjoner, blant annet som tidligere fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. Han er spesielt opptatt av helhetlig ressurstankegang og å utnytte utmarka til matproduksjon.