INNOVASJONSKONFERANSE
FOR LANDBRUKET

ØYGARDSHAMNA GISKE / 30. OKTOBER 2020

Foredragsholdere

Trond Lund Head of Business Development 
N2 Applied

N2 Applied gjør husdyrmøkk til gull!
N2 Applied har utviklet en teknologi som gjenbruker ressursene på gården og sikrer full utnyttelse av næringsstoffene. Trond Lund kommer til FARM for å presentere teknologien, hvordan den kan installeres på gården og hvilke effekter det gir på jordet og for miljøet. Han vil også presentere hvordan teknologien kan bidra til å utnytte avfall fra akvakultur til gjødslingsformål.
Trond har internasjonal erfaring fra industrigassbransjen og har jobbet med gasser til matproduksjon og fiskeoppdrettsbransjen. Han har hatt ledende roller i Yara Praxair, AGA Linde og DNV GL og har melket kuer i 20 år. Han er i dag ansvarlig for forretningsutvikling i N2 Applied.